برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

شبکه بهداشت درمان خداآفرینkhodaafarin Health Care Network

فهرست اصلی

پایش معاونت محترم بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان خداآفرین
روز بهورز
برگزاری مجمع سلامت
نشست فصلی کارشناسان توسعه شبکه و ارتقای سلامت در خداآفرین

پایش استانی

پایش گروهی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان خداآفرین
1397/07/04

روز بهورز

پیام تبریک ریاست محترم شبکه به مناسبت روز بهورز
1397/06/13

تبریک روز کارمند

پیام تبریک ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان خداآفرین به مناسبت روز کارمند
1397/06/04

پیام تبریک به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک ریاست محترم شبکه به مناسبت روز پزشک
1397/05/31